Brandbeveiliging is een complex vakgebied waarin heel veel partijen elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid dragen. Wij volgen de wetgeving en nieuwe technieken nauw op en zijn als onafhankelijk specialist in staat om met onze jarenlange ervaring de verschillende partners in het bouwproces bij te staan met professioneel advies.

Dit advies kan zowel verstrekt worden bij de ontwikkeling van producten en/of systemen als bij het ontwerp van nieuwe gebouwen of renovaties, bij de uitvoering van de brandveiligheidswerken en zelfs tijdens de uitbating.

Bij de DOWNLOADS kan u meer gedetailleerde infofiches terugvinden.

Veel bouwpartners zijn ook vragende partij naar meer informatie rond brandveiligheid. Daartoe bieden wij ook opleidingen aan.

FIRESA ondersteunt fabrikanten en ontwikkelaars van brandwerende producten

    Bij de ontwikkeling van brandwerende producten en systemen

    Bij de organisatie van brandproeven in erkende labo’s

    Bij het uitwerken van projectadviezen

    Bij het opstellen van technische documentatie

Architecten kunnen bij FIRESA terecht voor vakkundige begeleiding tijdens het ontwerp van het gebouw

    Bijstand bij het ontwerp met de van toepassing zijnde wetgeving

    Uitwerken van lastenboekteksten en ontwerptekeningen van bouwkundige brandpreventie

    Technische ondersteuning in de keuze van producten en/of systemen die beantwoorden aan de wetgeving

    Begeleiding in besprekingen met brandweer

    Begeleiding in het aanvragen en desgevallend verdedigen van afwijkingsdossiers

FIRESA biedt advies en onafhankelijke controle tijdens de uitvoering van de brandveiligheidswerken

    Technische bijstand bij het voorstellen van oplossingen en het zoeken naar alternatieve oplossingen

    Onafhankelijke projectadviezen en projectbegeleiding

    Toezicht tijdens de uitvoering

    Controles na de brandbeschermingswerken

FIRESA helpt eigenaars en uitbaters met de wettelijke vereisten rond de brandveiligheid van hun gebouwen

    Risicoanalyse conform de Codex Welzijn op het Werk

    Onafhankelijke check-up van de brandveiligheid van het gebouw

    Projectbegeleiding bij nieuwbouw of renovatie, vanaf het ontwerp tot en met de ingebruikname

    Onafhankelijke controles van de uitvoering tijdens en na de brandbeschermingswerken

    Opstellen van evacuatieplannen en brandpreventiedossiers